Advies nodig?

Blog
post
02 oktober 2017
Jeroen de Klaver

Bootisolatie


Trillingen in het casco, geluid van de (boeg)schroef en een klankkasteffect in de stuurkast zijn hinderlijke factoren die uw vaarplezier kunnen beïnvloeden. In deze blog geven we advies hoe u deze factoren kunt tegengaan.

Trillingen in het casco

Naast overlast van motorgeluid vormen vaak ook trillingen een belangrijke bron van overlast op een schip / jacht. Deze trillingen in het casco worden via de motor, schroef en/of boegschroef voortgezet naar de rest van het schip.

Trillingsdempers onder de motor
Om deze trillingen te beperken is het allereerst belangrijk dat de motor op goede trillingsdempers staat. Deze moeten op tijd vervangen worden.

Ontdreunen casco
Verdere trillingen kunnen worden voorkomen door het casco rond de motor (en vaak ook boven de schroef) te ontdreunen.

Voor een stalen boot adviseren we het casco rondom de motor, schroef en/of boegschroef te ontdreunen met EASYdemp ontdreuningspasta. Dit product is in combinatie met een tegenplaat zeer geschikt voor sandwich-ontdreuning van boten en jachten met een huid van 3 mm dik en meer.

Hierdoor worden trillingen bij de bron gedempt en wordt voorkomen dat deze trillingen zich verplaatsen door het casco.

Stuurkast

De stuurkast is een holle ruimte opgebouwd uit harde, geluidsreflecterende oppervlakken. Geluiden, veroorzaakt door bijvoorbeeld bewegende delen, worden daardoor versterkt en leveren geluidshinder op.

Door de stuurkast te voorzien van geluidsabsorberende materialen wordt dit klankkasteffect teniet gedaan. Wij adviseren voor deze toepassing EASYfoam AC2, EASYfoam PU en het brandveilige EASYfoam FireSeal . EASYfoam AC2 beschikt over een stevige, vochtwerende toplaag en heeft de beste akoestische eigenschappen. EASYfoam PU heeft een vochtongevoelige, volledig gladde toplaag.

Tip:

Bij geluidsabsorptie is het niet noodzakelijk om het volledige oppervlak 100% te voorzien van materiaal. Eventuele uitsparingen, hoekjes of lastig te bereiken plekken mogen worden overgeslagen.

Geluid van de (boeg)schroef

De schroef of boegschroef van de boot veroorzaakt geluidshinder als gevolg van de bewegende onderdelen, bijvoorbeeld de as. Ook kan schroef cavitatie via het water aan de romp van de boot worden doorgeven, waardoor de romp van het schip in trilling wordt gebracht.

Geluidshinder door cavitatie kan worden tegengegaan door de romp nabij de de schroef te voorzien van ontdreuningspasta. Hierdoor worden resonanties in de romp gedempt in plaats van voortgeplant.