Burengeluid en buitengeluid

Geluidhinder heeft een grote invloed op uw woonplezier. Verkeersgeluiden afkomstig van een drukke weg, muziek van de buren of loopgeluiden van de bovenburen; allemaal storende geluiden die voor overlast kunnen zorgen. Geluidshinder van aangrenzende ruimten of buiten vergt andere producten en expertise dan de akoestische oplossingen die wij u kunnen bieden. Wel kunnen we u informatie geven waar u rekening mee moet houden bij het tegengaan van dergelijke geluidsoverlast.

Luchtgeluid en contactgeluid
Bij geluidsoverlast wordt er onderscheid gemaakt tussen luchtgeluid en contactgeluid (zoals loopgeluid en het sluiten van deuren). Bij luchtgeluid is er sprake van geluid dat wordt voortgebracht door een bron, zoals gesprekken, muziek en het geluid van de televisie. Onder contactgeluid verstaan we geluiden die worden geproduceerd door het in beweging brengen van een constructie (vloeren/wanden), zoals loopgeluid en het sluiten van deuren. De maatregelen die u dient te nemen om de geluidsoverlast tegen te gaan, is per situatie afhankelijk.

Burengeluid
Om de geluidsoverdracht van de buren op een goede manier te reduceren zouden de betreffende muren duidelijk verzwaard moeten worden. Ter verduidelijking: Als je de massa van een muur verdubbelt wordt de geluidsoverdracht met ongeveer 3 dB gereduceerd.

Om loopgeluiden van de bovenburen te reduceren moet de vloer zelf aangepakt worden. Bij de bovenburen zou er dan trillingsisolatie of een zwevende vloer geplaatst moeten worden

Buitengeluiden
Ook voor buitengeluiden hebben wij helaas geen passende oplossing voor. Om buitengeluid in uw ruimte te reduceren dienen de muren geïsoleerd te worden en/of dubbel glas geplaatst te worden.

Binnen- en buitendeuren kunt u laten voorzien van valdorpels of eventueel laten vervangen door een deur met meer massa. Wij adviseren u dan ook contact op te nemen met een timmer- of afbouwbedrijf.