Disclaimer


Advies
Op onze website geven we adviezen voor uiteenlopende geluidsproblemen. Dit zijn generieke adviezen waardoor resultaten in specifieke situaties kunnen afwijken. Aan de adviezen op deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend; u dient zelf rekening te houden met de genoemde productspecificaties en u bent zelf verantwoordelijk voor de juiste toepassing van het product. Neem bij twijfel altijd contact met ons op.

Nagalmberekeningen
Wanneer wij een nagalmberekening uitvoeren ontvangt u een indicatie van de te verwachtten nagalmtijden. Bij de uitvoering van deze berekening is zo goed mogelijk rekening gehouden met de afmetingen van de ruimten en de daarin aanwezige absorptiematerialen. Er worden veronderstellingen gedaan t.a.v. gebruikte materialen en de vorm van de ruimte waardoor berekende waarden een afwijking kunnen vertonen ten aanzien van de praktijk.