Geluid van een wasmachine

Onderstaand antwoord/advies is geschreven om u te helpen bij het oplossen van het geluidsprobleem en is tot stand gekomen op basis van onze expertise en ervaringen van klanten. Bij dit vraagstuk bieden wij geen verdere ondersteuning en kunnen wij geen garantie geven op het resultaat. Toepassing is dan ook op eigen risico.

Wasmachines kunnen veel geluid produceren. Dit geluid is onder te verdelen in twee typen geluid, te weten luchtgeluid (geluid in de ruimte) en contactgeluid (trillingen door beweging). Afhankelijk van de hinder zijn de volgende maatregelen te treffen:

Contactgeluid

Een wasmachine geeft veel trillingen af tijdens het centrifugeren, deze zijn tegen te gaan door de wasmachine op een trillingsisolerende vloer te plaatsen. Wij raden de volgende constructie aan:

1) Indien er sprake is van een houten vloer dan moet deze verstijfd worden met behulp van bijvoorbeeld één of meerdere stoeptegels. Een betonnen vloer is stijf genoeg.

2) Plaats één of meerdere matten EASYbond van 3 cm op de vloer (de platen van 100 x 50 x 3 cm zijn voodeliger in verzending).

3) Plaats op de EASYbond een stevige houten plaat om het gewicht van de wasmachine te verdelen (bijvoorbeeld een dikke triplex plaat). De plaat en de EASYbond kunt u eventueel verlijmen.

4) Plaats de wasmachine op het geheel. Het geheel moet los van muren geplaatst worden en is uitsluitend bedoeld voor een enkel apparaat (niet voor apparaten die op elkaar staan):

wasmachine isoleren, easy noise control

Luchtgeluid

De beste methode voor het tegengaan van luchtgeluid is afhankelijk van de situatie. Wij onderscheiden de volgende situaties:

De wasmachine in een aparte, afsluitbare ruimte
Wanneer de wasmachine in een eigen ruimte is geplaatst dan is het luchtgeluid als volgt tegen te gaan:

1) Dicht alle kieren van de ruimte, let met name op bij de dichting van de kieren van de deur bijvoorbeeld met rubber strips van de bouwmarkt. U kunt de ruimte blijven ventileren door gebruik te maken van een Silendo geluidsisolerend ventilatierooster.

2) Verzwaar de deur(en) die toegang geeft/geven tot de ruimte. Dit kan met behulp van EASYmass of EASYdemp platen. Het is hierbij van belang te weten dat het zwakste deel van de ruimte de mate van isolatie bepaald, de gehele deur moet dus bedekt worden en eventuele holle deurposten ook.

3) Voorzie de ruimte van het absorberend materiaal EASYfoam AC2.

De wasmachine in een open ruimte
Om luchtgeluid van een wasmachine in een open ruimte effectief tegen te gaan is een omkasting benodigd. Een omkasting is het beste als volgt te maken:

1) Bouw een omkasting van stevige houten platen (bijvoorbeeld MDF) houdt hierbij voldoende ruimte tussen de kast en de wasmachine en laat de achterzijde van de wasmachine open zodat de warmte weg kan.
Indien de wasmachine op een trillingsisolerende vloer is geplaatst kan de omkasting het beste op de zwevende vloer worden gemonteerd.

2) Maak de binnenkant van de omkasting stof- en vetvrij en beplak deze met EASYfoam AC2 of EASYfoam PU (vocht en olie-werend) met een dikte van 4 cm.

3) plaats het geheel van de muur af zodat de warmte uit de omkasting kan. Plak op de muur achter de wasmachine een plaat van 100x100 cm EASYfoam AC2 of EASYfoam PU (vocht- en oliewerend) met een dikte van 4 cm.

Een volledige omkasting inclusief deur/voorzetplaat werkt het meest effectief tegen luchtgeluid:

muurconstructie, wasmachine, easy noise control
Wasmachine muurconstructie, easy noise control