Klachten en Retouren

Klachten
Wanneer u een klacht heeft over de bestelde goederen, geleverde diensten of onze dienstverlening verzoeken wij u uw klacht toe te zenden per e-mail aan info@easy-noisecontrol.nl o.v.v. "klacht" in het onderwerp. In de inhoud van de mail verzoeken wij u de volgende informatie op te nemen:

- Uw bestelnummer en besteldatum
- De bestelde goederen
- De aard van de klacht
- Uw verwachting t.a.v. een goede oplossing

Wij zullen uw klacht binnen 5 werkdagen behandelen. U ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht en  binnen 14 dagen geven wij een inhoudelijke reactie op de klacht.

Retouren / Ruilen
In bepaalde gevallen (zie algemene voorwaarden) mag u binnen een bepaalde periode een product zonder opgave van reden retourneren. U krijgt dan uw geld terug. Wanneer het recht van retourneren niet van toepassing is verzoeken wij u om telefonisch contact met ons op te nemen; wellicht dat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Kijk voor de volledige informatie op onze pagina over herroepingsrecht.

Klachten van consumenten
Wanneer u bovenstaande stappen heeft doorlopen en de klacht niet door ons kan worden opgelost hebben consumenten de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Thuiswinkel. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van de geschillencommissie: www.sgc.nl.