Deskundig advies voor ieder geluidsprobleem

  Snelle levering en professionele montage

  Showroom nabij Utrecht

  EASY Noise Control

  Duurzame ambitie

  EASY Noise Control is zich bewust van haar rol en plichten in relatie tot een duurzame toekomst voor mens en milieu. We brengen tenslotte fysieke producten op de wereld die grondstoffen en energie vergen om te produceren.

  Wij werken voortdurend aan steeds duurzamere producten en diensten. Dit doen we door bewust en zorgvuldig keuzes te maken, waarin:

  • we elke dag een stukje beter willen doen; 
  • we naast financiële waarde ook waarde op sociaal en milieuvlak creëren;  
  • we geloven dat we met elke keuze invloed hebben op een duurzamere wereld; 
  • we anderen in beweging brengen om ook duurzaam te doen!

  Wist u dat?

  Duurzame ambitie

  Wist u dat EASY Noise Control:

  We 18 huishoudens voorzien van stroom

  Met meer dan 500 zonnepanelen hebben we in 2020 in totaal 142402 KWh opgewekt. Met een jaarlijks verbruik van 93630 KWh hebben we per saldo 48772 KWh terug geleverd. Genoeg om 18 huishoudens een jaar van stroom te voorzien!

  We materialen hebben die 100% gerecycled zijn

  Met Ecosorb en EverUse bieden we twee materialen aan die voor 100% gerecycled zijn. Bovendien kunnen deze materialen weer volledig hergebruikt of gerecycled worden. Hiermee hebben we top duurzame producten in ons assortiment.

  We samenwerken met Utrecht Werkt (UW)

  UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het verkrijgen van passend werk. Wij hebben ons aangesloten als leer- en werkbedrijf. Inmiddels is 10% van onze medewerkers afkomstig via UW.

  We goed op weg zijn, maar nog beter willen

  'Elke dag beter' is ons motto. We maken goede stappen met een duurzaam gebouw, gerecyclede producten, we dragen bij in circulaire bouwprojecten. Er valt nog zoveel meer te verbeteren. Denk aan verminderen van snijafval, verpakkingsmateriaal, hergebruik van plafondplaten, en het vinden van goede alternatieven op minder groene materialen.

  CO2-uitstoot 2021

  Totale CO2-uitstoot in KG

  Als bedrijf hebben we het streven om ons elke dag te verbeteren. Om elke dag een stapje duurzamer te zijn moeten we bewust zijn van onze directe en indirecte uitstoot en onze impact op het milieu. 

  We hebben daarom onze directe en indirecte CO2-uitstoot over 2021 onderzocht. Dit stelt ons in staat keuzes te maken die echte impact hebben en daarmee kunnen we onze CO2-uitstoot sneller reduceren.

  Grafiek Totaal CO2-uitstoot in KG

  Transport, Verzending en Verpakking

  Totale Co2-uitstoot transport

  EASY Noise Control is actief op zowel de zakelijke als particuliere markt. Dit betekent dat we accountmanagers en monteurs hebben die dagelijks klanten bezoeken. Bijna tweederde stoten we uit met zakelijke kilometers. Vanaf 2020 zijn nieuwe lease-auto’s minimaal hybride of elektrisch. Hiermee hebben we afgelopen jaar ca. 15% CO2-uitstoot bespaard. De komende jaren hebben we als doel om ons volledig wagenpark elektrisch te maken. De bedrijfsbussen van onze monteurs zijn daarin de grootste uitdaging.

  Daarnaast hebben we zowel particuliere als zakelijke bestellingen online en offline waarbij goederen verzonden worden vanuit ons hoofdkantoor in de Meern. We doen dit zo bewust mogelijk door vervoerders te selecteren die hun impact met ons delen en bewuste en efficiënte keuzes maken m.b.t. routeplanningen. Met de tool Bewust Bezorgen kunnen we zeer goed monitoren wat de CO2-uitstoot per verzending is. Echter zorgt dit ook voor meer bewustwording bij onze klanten.

  Kanttekening bij onderstaande grafiek: In 2021 hebben we te maken gehad met lockdowns (i.v.m. Covid) waardoor het woon-werk verkeer en zakelijke kilometers een vertekend beeld kunnen gaan geven t.o.v. komende jaren waarin we geen lockdowns meer verwachten.

  Grafiek Totale CO2-uitstoot transport

  Impact van onze producten

  Duurzaamheidsambities

  Om goede oplossingen en producten te kunnen maken en te leveren moeten wij verschillende materialen bij producenten inkopen. Aan de hand van beschikbare LCA’s en EPD’s hebben we zo goed mogelijk de CO2-uitstoot voor het maken van deze materialen in kaart gebracht. Dit is dus geen directe uitstoot, maar we beschouwen dit als indirecte uitstoot. In feite een gezamenlijke uitstoot van de keten. 

  Wij zijn, als belangrijke partij in de keten, ons ervan bewust dat we invloed hebben op deze indirecte uitstoot. Wij kiezen tenslotte met welke materialen en leveranciers we willen werken en welke producten we daarvoor selecteren. 

  We zijn continue in contact met onze leveranciers en onze afdeling duurzaamheid jaagt onze producenten aan om daarin transparant te zijn. Een betere wereld maken we samen! De duurzaamheidsambities van onze producenten zijn voor ons belangrijk en een onderdeel in onze leveranciersselectie. We kijken daarbij naar de belasting op het milieu van het materiaal, de ambities van de leveranciers, de verduurzaming van het productie en het logistieke proces.  

  Impact van onze producten

  Eco-design en R-ladder

  Onderzoek CO2-uitstoot

  De uitkomsten van het onderzoek naar onze CO2-uitstoot hebben inzichtelijk gemaakt dat onze indirecte uitstoot een stuk groter is dan onze directe uitstoot. Het maakt ons ervan bewust dat we sneller impact kunnen maken door op productniveau te verduurzamen.  

  Reden voor ons om ons de komende jaren te richten op het design en verduurzaming van ons assortiment. Niet voor elke oplossing zijn er direct 1-op-1 duurzamere alternatieven die dezelfde kwaliteit bieden als onze huidige producten. Aan de hand van de R-ladder (7 R-model) zijn onze designers daarom op detail en strategisch niveau bezig met verduurzaming van onze belangrijkste productgroepen. Hoe kunnen we producten bijvoorbeeld versimpelen, moduleren en losmaakbaar maken. 

  Om de mate van duurzaamheid, of beter gezegd, circulariteit te bepalen wordt er vaak gebruik gemaakt van de R-ladder. Deze ladder bestaat uit 7 strategieën, hoe hoger op de ladder hoe circulairder de strategie is. Een circulair product is een product met een  oneindige levensduur dat continue hergebruikt kan worden. Idealiter wordt een circulair product ook nog eens gemaakt van afval. 

  R-ladder

  Duurzaamheid in de toekomst

  Doelstellingen en compensatie

  Doelstellingen EASY Noise Control

  • In 2022 een relatieve vermindering van 5% van onze directe CO2-uitstoot t.o.v. 2021 (met name door transport te verduurzamen);
  • De directe CO2 uitstoot in 2022 die we niet kunnen terugdringen zullen we volledig compenseren;
  • Eind 2023 een relatieve vermindering van onze indirecte CO2-uitstoot van 20% t.o.v. 2021. Dit doen we door verduurzaming van producten en designs. En door op zoek te gaan naar alternatieven;
  • In 2025 is 90% van onze producten minimaal recyclebaar. 50% van onze producten kan een tweede leven krijgen doordat ze te repareren of te refurbishen zijn of direct een herbestemming kunnen krijgen. Vervuilende producten of halffabrikaten die een eenmalige en korte levensduur (max. 10 jaar) hebben nemen we afscheid van. 

  Compensatie via Gold Standard
  Reduceren is beter dan compenseren. Met een CO2 negatief gebouw zijn we goed op weg. We kunnen vooralsnog onze uitstoot niet volledig tot 0 kg terugbrengen. Zolang we het niet volledig kunnen reduceren willen we het graag compenseren. Dit doen we door onze directe uitstoot volledig te compenseren door middel van investering in duurzame projecten via de Gold Standard Organization.   

  Duurzaamheid in de toekomst

  Stakeholders

  Onze duurzame ambities zijn alleen haalbaar wanneer we samenwerken met onze stakeholders. Duurzaamheid moet in de hele keten on topic worden, dus moeten we samen acteren.

  Wie zijn onze stakeholders?

  Klanten
  Onze klanten verwachten een perfecte akoestiek, een uitstekende en betrouwbare service, relevante producten met juiste kwaliteit en prijsverhouding. Maar levensduur, verduurzaming, terugname van producten, circulaire bouw zijn ook onderwerpen die steeds belangrijker worden voor onze klanten. 

  Onze kracht ligt bij maatwerk en flexibiliteit, waardoor we projectmatig nieuw te bedenken oplossingen kunnen aanbieden. Zo hebben we circulaire panelen geleverd bij Nationale Nederlanden.

  Producenten en Leveranciers
  EASY Noise Control heeft een breed netwerk van producenten en leveranciers, zodat we hoogstaande oplossingen kunnen aanbieden aan onze klanten. Veel producten hebben specifieke eigenschappen, waardoor niet elk product een 1-op-1 alternatief heeft. Daarom is het van belang om deze producten continu te evalueren op detailniveau en te ontwikkelen. Door in gesprek te blijven, randvoorwaarden te stellen en samen met leveranciers naar designs en materialisering te kijken doen we samen elke dag een stukje beter. We zijn niet afhankelijk van één leverancier, maar we gaan wel graag een duurzame relatie aan met leveranciers die voorop lopen in de circulaire transitie, integer en transparant zijn. 

  Transporteurs
  Transporteurs hebben invloed op onze directe uitstoot. De transporteurs met wie we samenwerken zijn zich bewust van de uitstoot die ze genereren en CO2-rapporten worden met ons gedeeld. De transporteurs hebben vaste tijden en routes om al onze dagelijkse pakketten op te halen. De pakketdienst GLS met wie we onze pakketverzendingen doen heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan, ze zijn elke dag bezig om CO2-uitstoot te verminderen. Daarnaast compenseren ze de CO2-uitstoot die wel wordt uitgestoot volledig. 

  Medewerkers
  Binnen onze bedrijfscultuur zijn vier thema’s belangrijk, deze thema’s hebben ons gebracht waar we nu zijn. De vier thema’s zijn: verras door service, elke dag beter, wees gepassioneerd en gedreven en werk aan een eerlijke plezierige werkomgeving. 

  Het creëren van een prettige, plezierige en comfortabele werkomgeving is ons dagelijks werk. Voor al onze medewerkers moet dit daarom niet anders zijn. Welzijn en gezondheid stimuleren we door onze medewerkers te faciliteren met fruit op het werk, sporten op werk (1 uur per week), zit-sta werkplekken en bureaufietsen. 

  We werken daarnaast samen met Utrecht Werkt. Deze organisatie helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het verkrijgen van passend werk. Wij hebben ons aangesloten als leer- en werkbedrijf. Inmiddels is 40% van onze productiemedewerkers afkomstig via UW. 

  Een circulair project

  Vraag advies aan

  Advies over duurzaamheid en akoestiek

  Wilt u meer weten over duurzaamheid en akoestiek? Welke producten voldoen voor uw duurzame project? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.  

  Yalmar website

  Yalmar Ras

  Manager Duurzaamheid

  Specialistisch advies van onze medewerkers
  Showroom met onze producten
  Akoestische meting op locatie

  Stuur vrijblijvend een aanvraag