Deskundig advies voor ieder geluidsprobleem

  Snelle levering en professionele montage

  Showroom nabij Utrecht

  EASY Noise Control

  Geluidsmaskering

  Samen met partner SoftdB Expert biedt EASY Noise Control systemen voor het maskeren van geluiden. Geluidsmaskering (soundmasking) is een techniek dat een passend achtergrondgeluid creëert om de concentratie te verhogen en spraakprivacy te verbeteren.

  Meer weten

  Door een onopvallend achtergrondgeluid in de ruimte toe te voegen worden omgevingsgeluiden gemaskeerd. Hierdoor is het ideaal voor open kantooromgevingen die te stil zijn. Of voor situaties die juist te luid zijn. In beide situaties kunnen we ons moeilijk concentreren.

  In een omgeving waar het waarborgen van vertrouwelijke privacy zeer belangrijk is passen we  een ‘sound masking systeem’ toe. Denk hierbij aan kantoren waar privacy gevoelige informatie niet openbaar mag worden en geheimhouding wenselijk is. Voorbeelden zijn advocaten- of accountantskantoren en financiële instellingen.

  Ook in zorginstellingen heeft men te maken met hoge mate van vertrouwelijke privacy. Denk aan ziekenhuizen, verpleeghuizen en praktijken. In een wachtkamer is het vaak zo stil dat iemands privé gesprek aan de balie door anderen te goed te verstaan is.

  Een goede akoestiek en geluidsmaskering in een werkomgeving is daarom essentieel voor de prestaties en het welzijn van de werknemers.

  Hoe werkt geluidsmaskering?

  In ruimten met een laag achtergrondgeluidsniveau zijn geluiden goed te horen. In open kantoren is dit heel herkenbaar. Het akoestisch systeemplafond en aanvullende akoestische maatregelen zorgen voor een correcte nagalm, het maakt de ruimte echter stiller waardoor collega’s letterlijk te verstaan zijn over grote afstand. Deze verstaanbaarheid leidt af en heeft negatieve invloed op de productiviteit en concentratie.

  Hiervoor is het soundmasking systeem specifiek ontwikkeld. Het systeem genereert een informatieloze niet storende ruis. De ruis wordt homogeen door een aangepast audiosysteem de ruimte ingebracht. Met behulp van sensors, Adaptive Volume Control, neemt het systeem veranderingen van spraakvolume in de ruimte waar. Op deze manier past de ruis zich aan op het geluidsniveau in de ruimte. Het adaptieve systeem weet pieken en dalen van geluid in balans te brengen. Het egaliseert de geluidsprikkels en vermindert op deze manier geluidshinder.

  Ons brein neemt de ruis niet meer waar. Gesprekken op afstand worden gefilterd, waardoor ons brein deze niet meer zal verwerken. We worden minder afgeleid, kunnen ons beter concentreren, waardoor we ook energie besparen.

  Soundmasking gebeurt op een gecontroleerde manier. Bovendien wordt de ruis egaal de ruimte in gebracht. Hierdoor is er een niet te lokaliseren geluidsbron. Dat is dus anders dan bij het geluid van een radio waar veel piekgeluid vanaf komt. Adaptieve sound masking past zich aan op de situatie binnen een bandbreedte van 35-45 dB(A). Als het niveau te laag is werkt het onvoldoende en wanneer het te luid is wordt het storend.

  In welke situatie pas ik geluidsmaskering toe?

  Voordat u geluidsmaskering gaat toepassen is het belangrijk om te kijken naar de akoestiek. Een geluidsmaskering systeem is met name effectief als de ruimte reeds geïsoleerd en geabsorbeerd is. In de akoestiek spreken we dan ook van het ABC-model: Absorberen, Blokkeren, Camoufleren (maskeren). 

  1. Isoleren en blokkeren: de juiste wanden plaatsen, en geluidslekken voorkomen
  2. Absorberen: nagalm tegengaan door geabsorbeerde wanden, plafond en schermen
  3. Blokkeren: voorkom overdracht van geluid tussen vergaderruimten door juiste tussenwanden en scheidingswanden
  4. Maskeren: filtert omgevingsgeluiden door toevoegen van een onopvallend ruisniveau. Hetgeen de onderlinge privacy verbetert en de concentratie verhoogd.

  Het ABC model is complementair aan elkaar en werkt daardoor versterkend. Goede absorptie en isolatie zorgen voor een stillere ruimte met weinig nagalm. Prettig voor de verstaanbaarheid en rust. Stilte en goede spraakverstaanbaarheid werkt contraproductief voor concentratie en privacy. Het toevoegen van geluidsmaskering biedt hiervoor een oplossing biedt. Geluidsmaskering in een galmende ruimte gaat niet goed werken.

  Meer weten over installatie en kosten?

  Voordat we ruimten met het soundmasking systeem gaan voorzien komen we eerst op locatie langs. Op locatie doen we indien nodig o.a. nagalmtijd- en spraakverstaanbaarheidsmeting (NEN-metingen) en onderzoeken de huidige situatie om tot een totaaladvies te komen.

  In onze showroom in de Meern kunt u zelf geluidsmaskering beleven. We hebben we de mogelijkheid de ruimte met en zonder soundmasking te  ervaren. Graag bespreken wij de mogelijkheden. Het adaptieve systeem bestaat uit controllers, speakers en sensors. De investering in een geluidsmaskeringsysteem hangt af van o.a. het volume en toepassing van de ruimten en is dan ook maatwerk.