Deskundig advies voor ieder geluidsprobleem

  Snelle levering en professionele montage

  Showroom nabij Utrecht

  EASY Noise Control

  tot

  Toon resultaten

  Akoestische isolatie

  EASY Noise Control is specialist in akoestische isolatie. Dit is grofweg onder te verdelen in geluidsabsorptie en geluidsisolatie. Hiertussen zit een belangrijk verschil. 

  Onder akoestische isolatie vindt u voornamelijk oplossingen die betrekking hebben op het isoleren van situaties. Hierbij behoren ook stille ventilatie units, trillingdempers en geluiddempende roosters. Daarbij vindt u onder deze noemer ook geluidsabsorberende materialen. Deze materialen geven tenslotte een hogere isolatiewaarde aan constructies.

  Verschil geluidsabsorptie en geluidsisolatie

  Het intern dempen van geluid doet u door geluidsabsorptie. Dit is om de geluidskwaliteit in een ruimte te verbeteren. Denk aan akoestische panelen. - voor en absorptieplaten. 

  Geluidsisolatie past u toe om omgevingsgeluid van buitenaf tegen te gaan. Denkt u hierbij aan omkastingen, voorzetwanden, zwevende vloeren, spouwvulling of massaplaten. 

  Akoestische isolatie verder uitgelegd

  Akoestiek is de wetenschap die zich bezighoudt met geluid. Isolatie verwijst naar tegengaan of scheiden. Denk hierbij aan wand die in de winter koude lucht van buiten en warme lucht van binnen moet scheiden. 

  Akoestische isolatie is dus specifiek gericht op het tegengaan van geluid. Welke akoestische isolatie kiest u? En wat is het verschil tussen geluidsisolatie en geluidsabsorptie? Om de vragen te beantwoorden gaan we eerst kort in op de typen geluid. 

  Akoestisch isoleren

  Geluid is echter complex en heeft verschillende verschijningen op verschillende posities. Het tegengaan van geluid wordt in de meeste gevallen gedaan om geluidshinder te voorkomen of weg te nemen. Hoe u geluid (beter) tegenhoudt hangt af van het type geluid. En welke afstand geluid aflegt en de obstakels die het op weg naar de ontvanger tegenkomt. 

  Om tot de juiste oplossing te komen leggen we graag enkele begrippen uit.

  We onderscheiden twee typen geluid: contactgeluid en luchtgeluid.

  Contactgeluid

  Als een geluidsbron een oppervlak of materiaal in trilling brengt door contact dan spreken we van contactgeluid. Een goed voorbeeld is een verdiepingsvloer die in beweging wordt gebracht doordat iemand er overheen loopt. Dit kan een dusdanige trilling veroorzaken dat deze onder de vloer hoorbaar is. Een ander voorbeeld zijn de wielen van een auto die door contact met de weg trillingen doorgeven aan de carrosserie. 

  Contactgeluid kunt u akoestisch isoleren door materialen die de energie van de trillingen opvangen. We noemen deze materialen trillingsisolatie of ontdreuning. Hiermee ontkoppelen  we in feite de bron om resonanties te voorkomen. Door bijvoorbeeld trillingsisolatie onder een houten vloer te leggen komt de vloer niet meer in contact met de ondervloer en dit voorkomt resonanties. Door ontdreuning in de carrosserie te verwerken (bijvoorbeeld in autodeuren) wordt de de energie van de trilling die reeds is ontstaan opgevangen. Hiermee kan het oppervlak niet meer in trilling worden gebracht. 

  Luchtgeluid

  Luchtgeluid is het geluid of trilling van een bron dat direct als klank waarneembaar is. Denk hierbij aan stemgeluid of radiogeluid, vaak niet direct hinderlijk. In hinderlijke vorm kunt u denken aan het geluid van een pomp of het geluid van rijdende auto’s. 

  Het akoestisch isoleren van luchtgeluid doet u door een combinatie van massa en absorptie. Met name massa is belangrijk. Denk hierbij aan een (ontkoppelde) dubbele gipswand (massa) en een spouwvulling (absorptie) om het TV geluid van de buren buiten te houden. We noemen dit ook een massa veer constructie.  

  Een ander goed voorbeeld zijn akoestische sandwichpanelen om omkastingen rondom machines mee te bouwen. Deze panelen zijn zowel isolerend (houden geluid tegen) als absorberend (dempen geluid).

  Akoestische isolatie: het verschil tussen akoestiek en isolatie?

  Het mag duidelijk zijn dat akoestisch isoleren op verschillende manieren kan. Kortom, de wijze waarop u dit doet hangt met name af van het type geluid en de situatie. Het heeft namelijk geen zin om trillingsisolatie op uw scheidingswand te plaatsen als u de TV van uw buurman niet meer wilt horen. Hiervoor heeft u massa en absorptie nodig. Vaak in de vorm van een voorzetwand. 

  Geluidsisolatie materialen moeten geluid in feite op hun plek houden. Ze zorgen ervoor dat geluid wordt tegengehouden. Daarmee blijft geluid binnen of juist buiten een ruimte. Een zware omkasting rondom een motor, pomp of aggregaat moet daar bijvoorbeeld voor zorgen. Het gewicht van een omkasting speelt een grote rol bij het tegenhouden van geluid. Niet voor niets raden wij aan om omkastingen te verzwaren met massaplaten. 

  Hoe speelt geluidsabsorptie een rol bij akoestische isolatie? Met een zware omkasting rondom een machine houden we het luchtgeluid op zijn plek. Het kan immers niet meer weg, we houden het (grotendeels) binnen de omkasting. 

  Het geluidsniveau binnen de omkasting blijft echter zeer hoog omdat het niet meer weg kan en reflecteert tegen de omkasting. Om dit geluidsniveau te verlagen hebben we geluidsabsorberende materialen. Die verlagen het geluidsniveau binnen in een ruimte. 

  Hiermee wordt galm of klankkast vorming intern tegengegaan. Met als gevolg dat dit ook gunstig is voor de isolatiewaarde van de omkasting. Geluid kan hierdoor nog minder goed door de omkasting dringen.  

  Akoestische isolatie is dus het tegengaan van geluid. Zij het de ene keer door resonanties op te vangen van contactgeluid door trillingsisolatie. De andere keer door het blokken van luchtgeluid door een massieve constructie in combinatie met absorptie.   

  Roosters, geluiddempers en ventilatie

  Bij het tegenhouden van luchtgeluid  spelen zwakke plekken een grote rol. Een omkasting kan nog zo zwaar zijn, een kleine gaatje in de constructie is een enorme geluidslek.

  Zeker als een omkasting of behuizing rondom een machine voldoende ventilatie nodig heeft. Zo kan een rooster of ventilatie een geluidslek vormen. Hierom is het belangrijk om bij het maken van bijvoorbeeld geluidsschermen en omkastingen akoestische roosters en dempers toe te passen.